21-05-22:

Foto: Gro Vorpvik og Heidi Kvalvik

-I år har vi 13 nye utstillere, sier Gro Vorpvik i Stjørnagruppa. -Rundt 65 deltar totalt. Det erca. 40 billedkunstnere og resten fordelt på bl.a. keramikk, glass, søm, og strikk. Det er stort sett folk fra Trøndelag, men også fra andre deler av landet.

-Vi starter om høsten med å forberede neste års utstilling. Det praktiske med opprigging starter vi med rundt påsketider.

Velkommen innom til årets utstilling!

21-05-22:

Foto: Gro Vorpvik og Heidi Kvalvik

-I år har vi 13 nye utstillere, sier Gro Vorpvik i Stjørnagruppa. -Rundt 65 deltar totalt. Det erca. 40 billedkunstnere og resten fordelt på bl.a. keramikk, glass, søm, og strikk. Det er stort sett folk fra Trøndelag, men også fra andre deler av landet.

-Vi starter om høsten med å forberede neste års utstilling. Det praktiske med opprigging starter vi med rundt påsketider.

Velkommen innom til årets utstilling!